Page bip logo
Istniejący od 1 czerwca 2004 roku Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej. ZPOW stanowi centrum administracyjne zapewniające wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Dyrekcja 1

Koordynator do spraw dostępności

Z dniem 30.09.2020 został powołany na stanowisko koordynatora do spraw dostępności  pan Dariusz Staroń.

Wszystkie sprawy zwiazane z tym stanowiskiem prosimy kierować na adres d.staron@ zpow.bielsko.pl.

Sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.05.08 na naszej stronie BIP zostało zamieszczone sprawozdanie finasowe ZPOW za rok 2018.

Zmiana adresów e_mail placówek

Pragniemy poinformować ze z dniem 01.05.2019 ulegają zmianie adresy e-mail placówek. Od tego dnia prosimy kontaktować się z nami na następujace adresy e-mail:

sekretariat@ zpow.bielsko.pl

dyrektor@zpow.bielsko.pl                              bezpośredni adres dyrektora placówki

ksiegowosc@zpow.bielsko.pl                         w sprawach księgowych

m.kumala@zpow.bielsko.pl  …

Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Jest to osoba z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw zwiazanych zprzetwarzaniem danych osobowych przez Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

Inspektorem jest pan Marcin Kumala.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna kontaktować się w następujacy sposób:

  • listownie na adres Zespole Placówek